Reklama

Żeglarstwo to jedna z niewielu dyscyplin sportu, które łączą w sobie ogromną widowiskowość i elitarność z jednoczesnym wielkim gronem sympatyków czynnie uprawiających ten sport. Stanowi więc świetną platformę dla reklamy, stwarzając dla firm możliwość popularyzowania poprzez właściwe ukazywanie marki, logo czy produktu oraz dbanie o dobry i przyjazny wizerunek, pozytywne kojarzenie firmy, tym bardziej, jeśli będzie ukazywana przez inną, przyjazną firmę
Nasze jachty pływają po Wielkich Jeziorach Mazurskich , które w sezonie letnim są niekwestionowaną stolicą ludzi aktywnych, w różnym wieku, różnej pozycji społecznej , od uczniów, młodzież, studentów -przez elitę finansową , kulturalną i polityczną , po rencistów i emerytów.

Jest to więc ogromna rzesza odbiorców, zrelaksowanych, na długo zachowujących w pamięci ujrzane obrazy i odebrane wrażenia . Flotylla pięknych, nowoczesnych jachtów z logo firmy na żaglach będzie świetnie postrzegana zarówno przez czarterujących te jachty, jak i osoby żeglujące na innych jednostkach lub obserwujące ją z brzegów jezior.

Specyficzna i jakże istotna forma ukazania Państwa firmy za naszym pośrednictwem polega na łączeniu obrazu / reklamy statycznej (można się jej dłużej przyjrzeć dzięki umiarkowanej prędkości jachtu 5-10 km/godzinę ) i dynamicznej (przemieszczającej się po ogromnym obszarze pełnym wypoczywających ludzi z Polski i z zagranicy). Stanowi też świetne uzupełnienie innych form reklamy , np. telewizyjnej czy prasowej, ponieważ płynący jacht przyciąga wzrok i nie ma wokół siebie konkurencji w postaci innych reklam.

Taka intensywna, wakacyjna reklama może odnieść znakomity skutek w postaci zainteresowania klientów, sprawdzeniu przez nich jaka to firma, znajdująca się niewątpliwie w znakomitej kondycji, jeśli widać ją wszędzie 🙂

Netta ul.Promienna 12, 30-823 Kraków
Port NETTA Piękna Góra, 11-500 Gizycko
605 346 764
12 658 76 35